Medlemmsansökan HMK

1. Ladda ner filen
2. Fyll i den
3. Spara ner den på din dator
4. Bifogad den sedan i ett mail som du skickar till:
hmkmotordagen@gmail.com
På bilden nedan ser du hur blanketten ser ut.